Finn din Femarelle

For å velge den varianten av Femarelle® som er mest effektiv for å dempe dine plager og ubehag, tar du utgangspunkt i det du opplever som mest plagsomt.

Contact Us

Get Updates

Ubehag og plager
Humørsvingninger og tristhetsfølelse uten noen klar årsak
Opplevelse av lite energi og utmattelse
En plutselig følelse av varme som sprer seg i ansiktet og/eller kroppen. Ofte assosiert med svette, hjertebank og rødming
Varierende sexlyst og/eller mindre interesse for sex
Skjelettet svekkes med økende alder. Dette gir økt risiko for brudd
Tynt overflatevev og manglende sekresjon i skjeden kan gi kløe eller svie, som igjen kan gjøre samleie smertefullt
Problemer med innsovning eller med søvnmønsteret
Humørsvingninger

Synkende og varierende hormonnivåer kan få deg til å føle at du har konstant PMS (premenstruelt syndrom). Irritabilitet og tristhetsfølelse er de vanligste følelsene som dukker opp i den tidlige fasen av overgangsalderen før menstruasjonen har opphørt helt. Disse følelsesmessige endringene er vanlige, men kan være brysomme og vanskelige å kontrollere da det ikke er noen klar årsak til at de dukker opp.

Noen opplever også tretthet, konsentrasjonsproblemer, generell mangel på motivasjon, spenninger, uro og aggressivitet overfor venner og familie.

Det er fullt mulig å dempe disse plagene. Du trenger ikke akseptere dem!

Har du flere plager? Vennligst se videre nedenfor

Lite energi og utmattelse

En vedvarende følelse av kraftløshet, tretthet og lite energi er en av de plagene som oftest kommer med endringene i hormonnivåene i tiden før menstruasjonen opphører helt, oppleves av 4 av 5 kvinner fra tid til annen i denne livsfasen.

Disse plagene kan være svært frustrerende og kan påvirke kropp og sinn, og forårsake stress, angst og søvnforstyrrelser.

Endringer i hormonnivåene kan påvirke søvnmønsteret som i sin tur fører til utmattelse.

Har du flere plager? Vennligst se videre nedenfor

Hetetokter og nattesvette

Hetetokter kommer fordi hormonnivåene i kroppen endrer seg. Når menstruasjonen stopper, betyr det at eggstokkene ikke lenger modner egg på grunn av manglende østrogenproduksjon. Hos enkelte kvinner kommer reduksjonen i østrogenproduksjonen tidlig. Menstruasjonen kan bli uforutsigbare i varighet, frekvens og mengde.

Den nøyaktige årsaken til hetetoktene er ikke kjent, men vi vet at de har sammenheng med varmestyringen i kroppen. Når blodårene nær hudoverflaten utvider seg, kommer en plutselig hetebølge, vanligvis i ansiktet, nakken og brystet. Kroppen kan da begynne å svette for å kjøle ned kroppen, hjertefrekvensen kan øke eller du kan oppleve frysninger.

Hetetokter med svette kan også komme om natten når du sover. Dette kalles nattesvette og vil ofte påvirke søvnkvaliteten og føre til at du våkner.

Rundt 80% av alle kvinner opplever hetetokter i en eller annen form i overgangsalderen. Det er mulig å kontrollere og lindre disse plagene – ved bruk av Femarelle®.

Har du flere plager? Vennligst se videre nedenfor

Redusert sexlyst

Libido, seksualdrift eller sexlyst, er den biologiske lystkomponenten som kan gi spontan ”lyst på sex”. Sexlysten reduseres naturlig, basert på fysiologiske faktorer, med økende alder. Kvinner i overgangsalderen og som nærmer seg livets siste menstruasjon, har reduserte østrogennivåer. Dette fører hos mange også til redusert lyst på sex.

Endringene i hormonnivåene, både østrogen og testosteron, har direkte innflytelse på sexlysten. I tillegg vil endringer i reguleringssubstansene i hjernen - spesielt nivåene av β-endorfiner - redusere opplevelsen av seksuell tenning og nytelse.

Selv om mange kvinner fortsetter å ha et godt og tilfredsstillende seksualliv i overgangsalderen og seinere, opplever altså mange at sexlysten reduseres når hormonproduksjonen går ned. Dette er det ikke alltid så lett å snakke med andre om. Et utilfredsstillende sexliv i overgangsalderen må tas på alvor, fordi det kan ha negative konsekvenser på det personlige og mentale plan.

Har du flere plager? Vennligst se videre nedenfor.

Bentap

Kroppens reduserte østrogenproduksjon i årene frem mot overgangsalderen fører til økt tap av benmasse. Dette gjør at skjelettet blir svekket og at risikoen for benbrudd øker. Skjelettet består av levende vev som stadig fornyes. Hos kvinner spiller østrogen en nøkkelrolle i benbyggingsprosessen. Når østrogennivåene går nedover, går nedbrytingen av benmasse raskere enn byggingen av nytt ben. Dette medfører at skjelettet blir gradvis og umerkelig svekket.

Etter siste menstruasjon akselererer bentapet ytterligere. En kvinne kan i denne livsfasen miste 2-4% av benmassen hvert år. Dette er en utvikling som startet allerede i 30-årsalderen. Mange kvinner har derfor en betydelig svekket benmasse, og en sterkt økt risiko for brudd; spesielt i hofte, ryggrad og håndledd. Hva situasjonen er for den enkelte kvinne og i den enkelte kropp kan en ikke vite – uten å måle benmassen med en ”bentetthets-undersøkelse”. Vanligvis kan bentettheten måles ved hjelp av en enkel scanning.

Har du flere plager? Vennligst se videre nedenfor

Tørr skjede

Tørr skjede (som også kalles vaginal atrofi) skyldes at overflatevevet i skjeden blir tynnere, tørrere og dermed lettere utsatt for betennelse og infeksjoner. Dette kommer av at østrogennivået synker. Det lave nivået påvirker ikke bare skjedevevet, men også vevet i urinveiene og gjør dette utsatt for infeksjon og andre problemer. Les mer

Opp til 4 av 10 kvinner plages av vaginal atrofi (tynne og tørre slimhinner) i forbindelse med overgangsalderen.

Symptomene varierer fra person til person og kan være:

 • Tørr skjede
 • Kløe i skjeden
 • Utflod
 • Fysisk ubehag under samleie
 • Blødning etter samleie
 • Mindre sekresjon under seksuell aktivitet
 • Hyppig trang til å urinere
 • Inkontinens
 • Urinveisinfeksjon

Det er fullt mulig å dempe disse plagene. Du trenger ikke akseptere dem!

Har du flere plager? Vennligst se videre nedenfor

Søvnforstyrrelser

Når hormonnivåene endrer seg, påvirkes også søvnmønsteret. Så mange som 6 av 10 kvinner i overgangsalderen rapporterer om forskjellige søvnproblemer. Mange får like mange timers søvn som tidligere, men søvnkvaliteten blir dårligere.

I tillegg kan nattesvette avbryte søvnen i og med at kroppstemperaturen stiger så mye at du våkner. Stadige oppvåkninger kan ødelegge søvnmønsteret ytterligere, mange må til og med i løpet av natten skifte plagg og sengetøy som er våte av svette.

Redusert søvnkvalitet om natten får konsekvenser for opplagthet og tretthet på dagtid og påvirker livskvaliteten.

Har du flere plager? Vennligst se videre nedenfor

Har du flere plager?
Humørsvingninger og tristhetsfølelse uten noen klar årsak
Opplevelse av lite energi og utmattelse
En plutselig følelse av varme som sprer seg i ansiktet og/eller kroppen. Ofte assosiert med svette, hjertebank og rødming
Varierende sexlyst og/eller mindre interesse for sex
Skjelettet svekkes med økende alder. Dette gir økt risiko for brudd
Tynt overflatevev og manglende sekresjon i skjeden kan gi kløe eller svie, som igjen kan gjøre samleie smertefullt
Problemer med innsovning eller med søvnmønsteret
Humørsvingninger

Du ser etter noe som kan hjelpe mot humørsvingninger.

Du kan oppleve at det er vanskelig å konsentrere seg om gjøremål og, noen ganger, er det brått slutt på tålmodigheten og du blir raskt frustrert, selv i forhold til relativt enkle oppgaver.

Det er fullt mulig å gjøre noe med dette også.

Bentap

Du ser etter noe som kan hjelpe mot bentap - som igjen svekker skjelettet ditt:

Det er en klar sammenheng mellom det reduserte østrogennivået i kroppen som kommer med overgangsalderen og økende tap av benmasse. Skjelettet ditt bygges opp av levende vev. Hos kvinner er østrogen viktig for at det skal bygges nytt benvev. Når østrogenproduksjonen synker i overgangsalderen, brytes det ned mer benvev enn det bygges opp nytt, og dermed svekkes benbygningen gradvis. Det farlige med dette er at prosessen er helt usynlig og umerkelig.

For at ikke bentapet skal føre til plutselige brudd i ryggrad, hofte eller håndledd, er det viktig å sørge for at kroppen får tilgang til substanser som kan bygge nytt ben slik at du kan opprettholde en aktiv livsstil.

Femarelle® Unstoppable inneholder slike substanser.

Hetetokter

Du ser etter noe som kan dempe, redusere eller fjerne hetetoktene dine:

Hetetokter er ingen god opplevelse. De kan komme når som helst, hvor som helst og til alle døgnets tider.

For noen kan det være overraskende og skremmende, men hetetokter er en normal reaksjon i kroppen på de hormonelle endringene som skjer i overgangsalderen. Totalt 8 av 10 kvinner opplever hetetokter i større eller mindre grad – over kortere eller lengre tid. Med overgangsalderen kommer en helt ny livsfase. Du går da gjennom en biologisk prosess som påvirker flere forskjellige systemer i kroppen din og også har innflytelse på din mentale tilstand.

Lite energi og tretthet

Du ser etter noe som kan hjelpe mot lavt energinivå og tretthet.

Du kan oppleve at det er vanskelig å konsentrere seg om definerte gjøremål. Noen ganger er det brått slutt på tålmodigheten din. Du kan bli raskt frustrert, selv i forhold til relativt enkle oppgaver.

Det er fullt mulig å gjøre noe med dette også.

Redusert sexlyst

Du ser etter noe som kan hjelpe mot nedsatt sexlyst.

Selv om mange kvinner fortsetter å ha et tilfredsstillende seksualliv i overgangsalderen og videre i livet, opplever noen manglende sexlyst i perioder. Dette er problemer det kan være vanskelig å snakke åpent om, men dette bør selvsagt tas på alvor ettersom redusert sexlyst påvirker mellommenneskelige forhold og psyken på en måte som kan gi mange bekymringer.

Det er fullt mulig å gjøre noe med dette også.

Søvnforstyrrelser

Du ser etter noe som kan hjelpe mot søvnforstyrrelser.

Forandringene i hormonnivåene påvirker søvnmønsteret. Så mange som 6 av 10 kvinner i overgangsalderen forteller at de har problemer med søvnen. Mens den samlede tiden de sover kan være den samme, er ikke søvnkvaliteten god nok. Dette får konsekvenser både fysisk og emosjonelt siden tretthet betyr mye for livskvaliteten den påfølgende dag – hver eneste dag.

Det er fullt mulig å gjøre noe med dette også.

Tørr skjede

Du ser etter noe som kan hjelpe mot tørr skjede:

Tørr skjede (også kalt vaginal atrofi) skyldes at overflatevevet i skjeden blir tynnere, tørrere og dermed er lettere utsatt for infeksjoner og betennelser. Dette har sammenheng med synkende østrogennivåer. Disse endringene påvirker ikke bare skjeden, men også urinveiene slik at de blir mer utsatt for infeksjoner og andre problemer.

Dette er en av de normale forandringene i overgangsalderen og kan ha smertefull og negativ betydning fysisk og emosjonelt.

Det er fullt mulig å gjøre noe med dette også.

Du er ikke alene om å ha bekymringer/plager, men det finnes løsninger. Allerede i 40-årsalderen merker mange kvinner de første tegnene på at kroppens biologiske funksjoner begynner å endre seg. De går inn i en ny, men naturlig livsfase som medfører fysiologiske forandringer som påvirker en rekke forskjellige systemer i kroppen. Alt dette har både fysisk og emosjonell betydning.

Dette er en livsfase med hormonelle ubalanser som kan resultere i uregelmessige menstruasjon (tidspunkt, varighet og intensitet) eller at menstruasjonen uteblir fullstendig. Det er vanlig at mange blir bekymret for at huden eldes (du ser kanskje nye linjer og huden i ansiktet føles tørrere). Humøret kan svinge mer enn før - i tillegg til at du kan oppleve en rekke andre signaler du ikke kjenner fra før og som gir bekymringer.

Femarelle® Rejuvenate kan redusere bekymringene og gi deg en bedre hverdag i denne livsfasen.

les mer >

Østrogenproduksjonen endres gradvis, men den synker ikke jevnt. Slik er det også med ubehag og plager forbundet med overgangsfasen. Den kan begynne med lette, udefinerbare symptomer som søvnproblemer, økt tretthet, glemsomhet, varierende sexlyst og humørsvingninger – for så å gå over til tydeligere signaler som hetetokter og nattesvette, signaler som gjerne kommer når østrogennivåene synker raskt. Noen kvinner plages også av tørr skjede, selv om dette vanligvis inntreffer senere i prosessen. Det er viktig å være klar over at det ikke finnes et felles ”A4-forløp” som gjelder alle kvinner. Utviklingen er individuell og personlig for hver enkelt – selv om det er mulig å finne en del fellesnevnere.

Hvilke plager og ubehag er de vanligste?

Det vil variere fra person til person, men de fleste kvinner i denne livsfasen vil sannsynligvis oppleve en eller flere av disse plagene:

 • Uregelmessige menstruasjon
 • Tørr og stram hud
 • Søvnproblemer
 • Redusert energinivå og tretthet
 • Humørsvingninger
 • PMS
 • Redusert sexlyst
 • Vektøkning og redusert forbrenning

Enten dine symptomer er lette eller mer uttalte har de negativ innflytelse på dagliglivet, men dette kan kontrolleres. Sannsynligvis lever du et aktivt liv og må forholde deg til familie, venner og kolleger samtidig som du må håndtere din egen situasjon med plager, synkende hormonnivåer og økende plager. En slik situasjon kan være både forvirrende og kreve mye energi.

Femarelle® Rejuvenate kan endre situasjonen din og bidra til en bedre livskvalitet i hverdagen.

Det du opplever er en naturlig livsfase for alle kvinner, men de fleste plagene og symptomene kan lindres, dempes eller også bli helt borte.

Femarelle® Recharge kan dempe plagene dine og bidra til at du få en høyere livskvalitet i hverdagen.

les mer >

Menopause er skolemedisinens ord for den siste menstruasjonen. Den kan fastsettes 12 måneder etter siste dag i siste menstruasjon om det ikke er andre biologiske eller fysiologiske grunner til at menstruasjonen har opphørt.

Det varierer fra person til person når menopausen inntreffer. Enkelte kommer i såkalt tidlig overgangsalder allerede i 30-årsalderen mens andre først har sin siste menstruasjon etter fylte 60. I Norge er gjennomsnittsalderen for siste menstruasjon mellom 51 og 52 år.

De fleste kvinner som nærmer seg menopausen opplever hetetokter, en plutselig varmebølge som sprer seg i overkroppen, ofte med tilhørende rødming og svette. Hetetoktene varierer fra helt milde til alvorlig plagsomme hos noen. Noen opplever at hetetokten bare kommer av og til og er lite å bry seg om, mens andre kan ha 20 eller flere i døgnet, noe som kan være ubehagelig, plagsomt og ødeleggende i hverdagen.

Siden hetetokter er svært utbredt og plagsomme, søker kvinner etter noe som kan mildne eller fjerne ubehaget. Det er da viktig å ha i tankene at overgangsalderen omfatter langt mer enn hetetokter, og at en god hjelp i denne livsfasen av produkter som Femarelle® kan ha stor positiv innvirkning på livskvaliteten for resten av livet.

Vanlige symptomer i tiden rundt menopausen inkluderer:

 • Hetetokter
 • Nattesvette
 • Søvnforstyrrelser
 • Humørsvingninger
 • Tretthet
 • Nedstemthet
 • Irritabilitet
 • Hjertebank
 • Hodepine
 • Vondt i muskler og ledd
 • Redusert sexlyst
 • Nervøsitet
 • Vektøkning og redusert forbrenning

Ikke alle kvinner opplever spesielle symptomer eller plager før eller i forbindelse med menopausen. Imidlertid inntreffer menopausen umiddelbart hos kvinner som må fjerne både livmor (hysterektomi) og eggstokker (ovariektomi) eller kun eggstokkene kirurgisk. Etter slike kirurgiske inngrep kommer ofte både hetetokter og andre plager. Dette kan oppleves dramatisk og alvorlig, men representerer kroppens normale fysiologiske reaksjon på fravær av østrogener.

Noen symptomer i menopausen kan vare i noen måneder, men andre i flere år etter siste menstruasjon. Hos enkelte kan plagene vare livet ut.

Femarelle® Recharge kan redusere plagene raskt, og hos enkelte bidra til at de blir helt borte.

Den livsfasen som følger etter at menstruasjonene er opphørt kalles i skolemedisinen for postmenopause. I denne fasen kan flere av de plagene som var en del av hverdagen i perioden før menopausen gradvis forsvinne. Samtidig er det slik at en rekke faktorer, inkludert fortsatt østrogenmangel, kan gi risiko for forskjellige helseplager som er vanlige og kan bli mer alvorlige over tid.

Selv om kroppens egen østrogenproduksjon reduseres naturlig, trenger du ikke akseptere en redusert livskvalitet.

Femarelle® Unstoppable kan hjelpe i denne livsfasen.

les mer >

De vanligste problemene og plagene i denne livsfasen er:

 • Bentap som kan føre til osteopeni og osteoporose (umerkelig)
 • Tørr skjede som gir ubehag og i noen tilfeller blødning under samleie
 • Økt risiko for urinveisinfeksjoner som skyldes lavere pH-nivåer (mer surt nivå)
 • Problemer med urinblære og avføring
 • Mindre elastisitet i huden, flere rynker og tynnere hår
 • Svekket muskelstyrke
 • Ledd- og muskelplager
 • Hjerteproblemer
 • Nedstemthet
Humørsvingninger

Du er ikke alene om å ha bekymringer/plager, men det finnes løsninger. Allerede i 40-årsalderen merker mange kvinner de første tegnene på at kroppens biologiske funksjoner begynner å endre seg. De går inn i en ny, men naturlig livsfase som medfører fysiologiske forandringer som påvirker en rekke forskjellige systemer i kroppen. Alt dette har både fysisk og emosjonell betydning.

Dette er en livsfase med hormonelle ubalanser som kan resultere i uregelmessige menstruasjon (tidspunkt, varighet og intensitet) eller at menstruasjonen uteblir fullstendig. Det er vanlig at mange blir bekymret for at huden eldes (du ser kanskje nye linjer og huden i ansiktet føles tørrere). Humøret kan svinge mer enn før - i tillegg til at du kan oppleve en rekke andre signaler du ikke kjenner fra før og som gir bekymringer.

Femarelle® Rejuvenate kan redusere bekymringene og gi deg en bedre hverdag i denne livsfasen.

les mer >

Østrogenproduksjonen endres gradvis, men den synker ikke jevnt. Slik er det også med ubehag og plager forbundet med overgangsfasen. Den kan begynne med lette, udefinerbare symptomer som søvnproblemer, økt tretthet, glemsomhet, varierende sexlyst og humørsvingninger – for så å gå over til tydeligere signaler som hetetokter og nattesvette, signaler som gjerne kommer når østrogennivåene synker raskt. Noen kvinner plages også av tørr skjede, selv om dette vanligvis inntreffer senere i prosessen. Det er viktig å være klar over at det ikke finnes et felles ”A4-forløp” som gjelder alle kvinner. Utviklingen er individuell og personlig for hver enkelt – selv om det er mulig å finne en del fellesnevnere.

Hvilke plager og ubehag er de vanligste?

Det vil variere fra person til person, men de fleste kvinner i denne livsfasen vil sannsynligvis oppleve en eller flere av disse plagene:

 • Uregelmessige menstruasjon
 • Tørr og stram hud
 • Søvnproblemer
 • Redusert energinivå og tretthet
 • Humørsvingninger
 • PMS
 • Redusert sexlyst
 • Vektøkning og redusert forbrenning

Enten dine symptomer er lette eller mer uttalte har de negativ innflytelse på dagliglivet, men dette kan kontrolleres. Sannsynligvis lever du et aktivt liv og må forholde deg til familie, venner og kolleger samtidig som du må håndtere din egen situasjon med plager, synkende hormonnivåer og økende plager. En slik situasjon kan være både forvirrende og kreve mye energi.

Femarelle® Rejuvenate kan endre situasjonen din og bidra til en bedre livskvalitet i hverdagen.

Lite energi

Du er ikke alene om å ha bekymringer/plager, men det finnes løsninger. Allerede i 40-årsalderen merker mange kvinner de første tegnene på at kroppens biologiske funksjoner begynner å endre seg. De går inn i en ny, men naturlig livsfase som medfører fysiologiske forandringer som påvirker en rekke forskjellige systemer i kroppen. Alt dette har både fysisk og emosjonell betydning.

Dette er en livsfase med hormonelle ubalanser som kan resultere i uregelmessige menstruasjon (tidspunkt, varighet og intensitet) eller at menstruasjonen uteblir fullstendig. Det er vanlig at mange blir bekymret for at huden eldes (du ser kanskje nye linjer og huden i ansiktet føles tørrere). Humøret kan svinge mer enn før - i tillegg til at du kan oppleve en rekke andre signaler du ikke kjenner fra før og som gir bekymringer.

Femarelle® Rejuvenate kan redusere bekymringene og gi deg en bedre hverdag i denne livsfasen.

les mer >

Østrogenproduksjonen endres gradvis, men den synker ikke jevnt. Slik er det også med ubehag og plager forbundet med overgangsfasen. Den kan begynne med lette, udefinerbare symptomer som søvnproblemer, økt tretthet, glemsomhet, varierende sexlyst og humørsvingninger – for så å gå over til tydeligere signaler som hetetokter og nattesvette, signaler som gjerne kommer når østrogennivåene synker raskt. Noen kvinner plages også av tørr skjede, selv om dette vanligvis inntreffer senere i prosessen. Det er viktig å være klar over at det ikke finnes et felles ”A4-forløp” som gjelder alle kvinner. Utviklingen er individuell og personlig for hver enkelt – selv om det er mulig å finne en del fellesnevnere.

Hvilke plager og ubehag er de vanligste?

Det vil variere fra person til person, men de fleste kvinner i denne livsfasen vil sannsynligvis oppleve en eller flere av disse plagene:

 • Uregelmessige menstruasjon
 • Tørr og stram hud
 • Søvnproblemer
 • Redusert energinivå og tretthet
 • Humørsvingninger
 • PMS
 • Redusert sexlyst
 • Vektøkning og redusert forbrenning

Enten dine symptomer er lette eller mer uttalte har de negativ innflytelse på dagliglivet, men dette kan kontrolleres. Sannsynligvis lever du et aktivt liv og må forholde deg til familie, venner og kolleger samtidig som du må håndtere din egen situasjon med plager, synkende hormonnivåer og økende plager. En slik situasjon kan være både forvirrende og kreve mye energi.

Femarelle® Rejuvenate kan endre situasjonen din og bidra til en bedre livskvalitet i hverdagen.

Hetetokter

Det du opplever er en naturlig livsfase for alle kvinner, men de fleste plagene og symptomene kan lindres, dempes eller også bli helt borte.

Femarelle® Recharge kan dempe plagene dine og bidra til at du få en høyere livskvalitet i hverdagen.

les mer >

Menopause er skolemedisinens ord for den siste menstruasjonen. Den kan fastsettes 12 måneder etter siste dag i siste menstruasjon om det ikke er andre biologiske eller fysiologiske grunner til at menstruasjonen har opphørt.

Det varierer fra person til person når menopausen inntreffer. Enkelte kommer i såkalt tidlig overgangsalder allerede i 30-årsalderen mens andre først har sin siste menstruasjon etter fylte 60. I Norge er gjennomsnittsalderen for siste menstruasjon mellom 51 og 52 år.

De fleste kvinner som nærmer seg menopausen opplever hetetokter, en plutselig varmebølge som sprer seg i overkroppen, ofte med tilhørende rødming og svette. Hetetoktene varierer fra helt milde til alvorlig plagsomme hos noen. Noen opplever at hetetokten bare kommer av og til og er lite å bry seg om, mens andre kan ha 20 eller flere i døgnet, noe som kan være ubehagelig, plagsomt og ødeleggende i hverdagen.

Siden hetetokter er svært utbredt og plagsomme, søker kvinner etter noe som kan mildne eller fjerne ubehaget. Det er da viktig å ha i tankene at overgangsalderen omfatter langt mer enn hetetokter, og at en god hjelp i denne livsfasen av produkter som Femarelle® kan ha stor positiv innvirkning på livskvaliteten for resten av livet.

Vanlige symptomer i tiden rundt menopausen inkluderer:

 • Hetetokter
 • Nattesvette
 • Søvnforstyrrelser
 • Humørsvingninger
 • Tretthet
 • Nedstemthet
 • Irritabilitet
 • Hjertebank
 • Hodepine
 • Vondt i muskler og ledd
 • Redusert sexlyst
 • Nervøsitet
 • Vektøkning og redusert forbrenning

Ikke alle kvinner opplever spesielle symptomer eller plager før eller i forbindelse med menopausen. Imidlertid inntreffer menopausen umiddelbart hos kvinner som må fjerne både livmor (hysterektomi) og eggstokker (ovariektomi) eller kun eggstokkene kirurgisk. Etter slike kirurgiske inngrep kommer ofte både hetetokter og andre plager. Dette kan oppleves dramatisk og alvorlig, men representerer kroppens normale fysiologiske reaksjon på fravær av østrogener.

Noen symptomer i menopausen kan vare i noen måneder, men andre i flere år etter siste menstruasjon. Hos enkelte kan plagene vare livet ut.

Femarelle® Recharge kan redusere plagene raskt, og hos enkelte bidra til at de blir helt borte.

Redusert sexlyst

Det du opplever er en naturlig livsfase for alle kvinner, men de fleste plagene og symptomene kan lindres, dempes eller også bli helt borte.

Femarelle® Recharge kan dempe plagene dine og bidra til at du få en høyere livskvalitet i hverdagen.

les mer >

Menopause er skolemedisinens ord for den siste menstruasjonen. Den kan fastsettes 12 måneder etter siste dag i siste menstruasjon om det ikke er andre biologiske eller fysiologiske grunner til at menstruasjonen har opphørt.

Det varierer fra person til person når menopausen inntreffer. Enkelte kommer i såkalt tidlig overgangsalder allerede i 30-årsalderen mens andre først har sin siste menstruasjon etter fylte 60. I Norge er gjennomsnittsalderen for siste menstruasjon mellom 51 og 52 år.

De fleste kvinner som nærmer seg menopausen opplever hetetokter, en plutselig varmebølge som sprer seg i overkroppen, ofte med tilhørende rødming og svette. Hetetoktene varierer fra helt milde til alvorlig plagsomme hos noen. Noen opplever at hetetokten bare kommer av og til og er lite å bry seg om, mens andre kan ha 20 eller flere i døgnet, noe som kan være ubehagelig, plagsomt og ødeleggende i hverdagen.

Siden hetetokter er svært utbredt og plagsomme, søker kvinner etter noe som kan mildne eller fjerne ubehaget. Det er da viktig å ha i tankene at overgangsalderen omfatter langt mer enn hetetokter, og at en god hjelp i denne livsfasen av produkter som Femarelle® kan ha stor positiv innvirkning på livskvaliteten for resten av livet.

Vanlige symptomer i tiden rundt menopausen inkluderer:

 • Hetetokter
 • Nattesvette
 • Søvnforstyrrelser
 • Humørsvingninger
 • Tretthet
 • Nedstemthet
 • Irritabilitet
 • Hjertebank
 • Hodepine
 • Vondt i muskler og ledd
 • Redusert sexlyst
 • Nervøsitet
 • Vektøkning og redusert forbrenning

Ikke alle kvinner opplever spesielle symptomer eller plager før eller i forbindelse med menopausen. Imidlertid inntreffer menopausen umiddelbart hos kvinner som må fjerne både livmor (hysterektomi) og eggstokker (ovariektomi) eller kun eggstokkene kirurgisk. Etter slike kirurgiske inngrep kommer ofte både hetetokter og andre plager. Dette kan oppleves dramatisk og alvorlig, men representerer kroppens normale fysiologiske reaksjon på fravær av østrogener.

Noen symptomer i menopausen kan vare i noen måneder, men andre i flere år etter siste menstruasjon. Hos enkelte kan plagene vare livet ut.

Femarelle® Recharge kan redusere plagene raskt, og hos enkelte bidra til at de blir helt borte.

Bentap

Den livsfasen som følger etter at menstruasjonene er opphørt kalles i skolemedisinen for postmenopause. I denne fasen kan flere av de plagene som var en del av hverdagen i perioden før menopausen gradvis forsvinne. Samtidig er det slik at en rekke faktorer, inkludert fortsatt østrogenmangel, kan gi risiko for forskjellige helseplager som er vanlige og kan bli mer alvorlige over tid.

Selv om kroppens egen østrogenproduksjon reduseres naturlig, trenger du ikke akseptere en redusert livskvalitet.

Femarelle® Unstoppable kan hjelpe i denne livsfasen.

les mer >

De vanligste problemene og plagene i denne livsfasen er:

 • Bentap som kan føre til osteopeni og osteoporose (umerkelig)
 • Tørr skjede som gir ubehag og i noen tilfeller blødning under samleie
 • Økt risiko for urinveisinfeksjoner som skyldes lavere pH-nivåer (mer surt nivå)
 • Problemer med urinblære og avføring
 • Mindre elastisitet i huden, flere rynker og tynnere hår
 • Svekket muskelstyrke
 • Ledd- og muskelplager
 • Hjerteproblemer
 • Nedstemthet
Tørr skjede

Den livsfasen som følger etter at menstruasjonene er opphørt kalles i skolemedisinen for postmenopause. I denne fasen kan flere av de plagene som var en del av hverdagen i perioden før menopausen gradvis forsvinne. Samtidig er det slik at en rekke faktorer, inkludert fortsatt østrogenmangel, kan gi risiko for forskjellige helseplager som er vanlige og kan bli mer alvorlige over tid.

Selv om kroppens egen østrogenproduksjon reduseres naturlig, trenger du ikke akseptere en redusert livskvalitet.

Femarelle® Unstoppable kan hjelpe i denne livsfasen.

les mer >

De vanligste problemene og plagene i denne livsfasen er:

 • Bentap som kan føre til osteopeni og osteoporose (umerkelig)
 • Tørr skjede som gir ubehag og i noen tilfeller blødning under samleie
 • Økt risiko for urinveisinfeksjoner som skyldes lavere pH-nivåer (mer surt nivå)
 • Problemer med urinblære og avføring
 • Mindre elastisitet i huden, flere rynker og tynnere hår
 • Svekket muskelstyrke
 • Ledd- og muskelplager
 • Hjerteproblemer
 • Nedstemthet
Søvnforstyrrelser

Det du opplever er en naturlig livsfase for alle kvinner, men de fleste plagene og symptomene kan lindres, dempes eller også bli helt borte.

Femarelle® Recharge kan dempe plagene dine og bidra til at du få en høyere livskvalitet i hverdagen.

les mer >

Menopause er skolemedisinens ord for den siste menstruasjonen. Den kan fastsettes 12 måneder etter siste dag i siste menstruasjon om det ikke er andre biologiske eller fysiologiske grunner til at menstruasjonen har opphørt.

Det varierer fra person til person når menopausen inntreffer. Enkelte kommer i såkalt tidlig overgangsalder allerede i 30-årsalderen mens andre først har sin siste menstruasjon etter fylte 60. I Norge er gjennomsnittsalderen for siste menstruasjon mellom 51 og 52 år.

De fleste kvinner som nærmer seg menopausen opplever hetetokter, en plutselig varmebølge som sprer seg i overkroppen, ofte med tilhørende rødming og svette. Hetetoktene varierer fra helt milde til alvorlig plagsomme hos noen. Noen opplever at hetetokten bare kommer av og til og er lite å bry seg om, mens andre kan ha 20 eller flere i døgnet, noe som kan være ubehagelig, plagsomt og ødeleggende i hverdagen.

Siden hetetokter er svært utbredt og plagsomme, søker kvinner etter noe som kan mildne eller fjerne ubehaget. Det er da viktig å ha i tankene at overgangsalderen omfatter langt mer enn hetetokter, og at en god hjelp i denne livsfasen av produkter som Femarelle® kan ha stor positiv innvirkning på livskvaliteten for resten av livet.

Vanlige symptomer i tiden rundt menopausen inkluderer:

 • Hetetokter
 • Nattesvette
 • Søvnforstyrrelser
 • Humørsvingninger
 • Tretthet
 • Nedstemthet
 • Irritabilitet
 • Hjertebank
 • Hodepine
 • Vondt i muskler og ledd
 • Redusert sexlyst
 • Nervøsitet
 • Vektøkning og redusert forbrenning

Ikke alle kvinner opplever spesielle symptomer eller plager før eller i forbindelse med menopausen. Imidlertid inntreffer menopausen umiddelbart hos kvinner som må fjerne både livmor (hysterektomi) og eggstokker (ovariektomi) eller kun eggstokkene kirurgisk. Etter slike kirurgiske inngrep kommer ofte både hetetokter og andre plager. Dette kan oppleves dramatisk og alvorlig, men representerer kroppens normale fysiologiske reaksjon på fravær av østrogener.

Noen symptomer i menopausen kan vare i noen måneder, men andre i flere år etter siste menstruasjon. Hos enkelte kan plagene vare livet ut.

Femarelle® Recharge kan redusere plagene raskt, og hos enkelte bidra til at de blir helt borte.

Vår anbefaling

Femarelle® Rejuvenate

product2

Om du er i 40-årsalderen og opplever at menstruasjonen endrer mønster og ikke er like regelmessig og forutsigbar som før, bør du prøve Femarelle® Rejuvenate.

Femarelle® Rejuvenate er satt sammen for å være mest mulig effektivt i den tidlige fasen av overgangsalderen. Kapslene har ingredienser som effektivt reduserer de plagene som følger av de hormonelle forandringene. Uregelmessig menstruasjon er et tegn på at hormonnivåene i kroppen endrer seg.

Med Femarelle® Rejuvenate kan du oppleve:

 • Mer stabilt humør
 • Bedre søvn
 • Økte energinivåer

Både lette og mer uttalte symptomer kan ha negativ innvirkning på ditt daglige liv. Femarelle® Rejuvenate kan bidra til at du får en bedre livskvalitet.

Femarelle® Recharge

product1

I tiden etter at menstruasjonen har stoppet for godt er Femarelle® Recharge det beste produktet.

Femarelle® Recharge er satt sammen for å lindre og fjerne plager i overgangsalderen. Hetetokter, nattesvette, humørsvingninger og søvnforstyrrelser er det som kvinner flest nevner. Men også redusert sexlyst, uro og engstelse kan ha negativ innflytelse på velvære og livskvalitet i denne livsfasen.

Med Femarelle® Recharge kan du oppleve:

 • Rask lindring av plager – hetetokter og nattesvette - samt at andre symptomer lettes, og hos enkelte helt forsvinne i løpet av en måneds bruk
 • Bedre søvn
 • Økt energinivå
 • Mer stabilt humør
 • Mindre engstelse og sinne
 • Økt sexlyst
 • Ingen østrogeneffekt på bryst- eller livmorvev

Femarelle® Recharge kan gi deg en bedre livskvalitet i overgangsalderen på en effektiv og trygg måte.* Femarelle® Recharge er det samme produktet som den originale Femarelle® - nå tilsatt vitamin B6.

Femarelle® Unstoppable

product3

For å bygge og bevare et sterkt skjelett og styrke overflatevevet i skjeden og urinveiene, kan Femarelle® Unstoppable være for til hjelp.

Femarelle® Unstoppable kan være det tilskuddet kroppen trenger for å stanse utviklingen av typiske tilstander som er svært utbredt i de senere fasene av overgangsalderen – samt gi en høyere livskvalitet. Femarelle® Unstoppable tilfører kroppen substanser som er nødvendige for å bygge nytt benvev. Dette er viktig siden benbygningen i denne livsfasen normalt brytes ned hurtigere enn det gjenoppbygges. Produktet bidrar dessuten til at slimhinnene i skjeden og urinveiene fornyes og styrkes, og bidrar dermed til å redusere risikoen for urinveisplager og kløe og svie i skjeden. 

Femarelle® Unstoppable kan hjelpe til med å:

 • Styrke og fornye benbygningen og forebygge brudd (osteopeni og osteoporose)
 • Styrke og fornye overflatevev i skjeden og urinveiene
 • Holde muskler og ledd fleksible
 • Gi deg bedre søvn
 • Gi deg mer energi og styrke psyken

Femarelle® Unstoppable kan gi økt livskvalitet og hjelpe deg til å forebygge plager som er svært utbredt hos kvinner som er over 60 år gamle.