Femarelle® Unstoppable

For å bygge og bevare et sterkt skjelett og styrke overflatevevet i skjeden og urinveiene, kan Femarelle® Unstoppable være for til hjelp.

Femarelle® Unstoppable kan være det tilskuddet kroppen trenger for å stanse utviklingen av typiske tilstander som er svært utbredt i de senere fasene av overgangsalderen – samt gi en høyere livskvalitet. Femarelle® Unstoppable tilfører kroppen substanser som er nødvendige for å bygge nytt benvev. Dette er viktig siden benbygningen i denne livsfasen normalt brytes ned hurtigere enn det gjenoppbygges. Produktet bidrar dessuten til at slimhinnene i skjeden og urinveiene fornyes og styrkes, og bidrar dermed til å redusere risikoen for urinveisplager og kløe og svie i skjeden. 

Femarelle® Unstoppable kan hjelpe til med å:

  • Styrke og fornye benbygningen og forebygge brudd (osteopeni og osteoporose)
  • Styrke og fornye overflatevev i skjeden og urinveiene
  • Holde muskler og ledd fleksible
  • Gi deg bedre søvn
  • Gi deg mer energi og styrke psyken

Femarelle® Unstoppable kan gi økt livskvalitet og hjelpe deg til å forebygge plager som er svært utbredt hos kvinner som er over 60 år gamle.

Om Femarelle®
De tre Femarelle-produktene er en videreutvikling av den originale Femarelle® som har vært gjenstand for en rekke publiserte, vitenskapelige studier av forskere fra USA, Storbritannia, Italia, Hellas, Israel, Spania og Mexico. Med en serie på 3 produkter, kan Femarelle® mer effektivt imøtekomme behovene hos kvinner i de forskjellige fasene av overgangsalderen og med forskjellige, individuelle behov. Femarelle® gir mulighet for trygg og effektiv langtidsbehandling av de forskjellige plagene som kvinner flest møter i overgangsalderen – og kan bidra til en langt bedre livskvalitet.
  • Femarelle® Rejuvenate: er satt sammen for best mulig å ivareta behovene i den tidlige fasen av overgangsalderen, dvs. fra 40-årsalderen når hormonnivåene begynner å svinge. Les mer>
  • Femarelle® Recharge: er en videreutvikling av det originale Femarelle®-produktet, nå tilsatt vitamin B6 for å gi effektiv og trygg lindring av klassiske overgangsplager.   Les mer>
  • Femarelle® Unstoppable: er tilpasset den senere fasen av overgangsalderen når det er viktig å sørge for å styrke benbygningen og også gi kroppen mulighet til å bygge nytt vev i slimhinnene i skjeden og urinveien for å sikre en høyere livskvalitet også fremover mot høy alder. Les mer>
Alle de publiserte studiene av Femarelle® viser at substansen DT56a tilfører unike egenskaper i forhold til effekt og trygghet – og bidrar til bedre livskvalitet. 8 av 10 kvinner får effekt i løpet av 4 ukers bruk av Femarelle®.

Contact Us

Get Updates