Femarelle® Rejuvenate

Om du er i 40-årsalderen og opplever at menstruasjonen endrer mønster og ikke er like regelmessig og forutsigbar som før, bør du prøve Femarelle® Rejuvenate.

Femarelle® Rejuvenate er satt sammen for å være mest mulig effektivt i den tidlige fasen av overgangsalderen. Kapslene har ingredienser som effektivt reduserer de plagene som følger av de hormonelle forandringene. Uregelmessig menstruasjon er et tegn på at hormonnivåene i kroppen endrer seg.

Med Femarelle® Rejuvenate kan du oppleve:

  • Mer stabilt humør
  • Bedre søvn
  • Økte energinivåer

Både lette og mer uttalte symptomer kan ha negativ innvirkning på ditt daglige liv. Femarelle® Rejuvenate kan bidra til at du får en bedre livskvalitet.

Om Femarelle®

De tre Femarelle-produktene er en videreutvikling av den originale Femarelle® som har vært gjenstand for en rekke publiserte, vitenskapelige studier av forskere fra USA, Storbritannia, Italia, Hellas, Israel, Spania og Mexico. Med en serie på 3 produkter, kan Femarelle® mer effektivt imøtekomme behovene hos kvinner i de forskjellige fasene av overgangsalderen og med forskjellige, individuelle behov. Femarelle® gir mulighet for trygg og effektiv langtidsbehandling av de forskjellige plagene som kvinner flest møter i overgangsalderen – og kan bidra til en langt bedre livskvalitet.

  • Femarelle® Rejuvenate: er satt sammen for best mulig å ivareta behovene i den tidlige fasen av overgangsalderen, dvs. fra 40-årsalderen når hormonnivåene begynner å svinge. Les mer>
  • Femarelle® Recharge: er en videreutvikling av det originale Femarelle®-produktet, nå tilsatt vitamin B6 for å gi effektiv og trygg lindring av klassiske overgangsplager.   Les mer>
  • Femarelle® Unstoppable: er tilpasset den senere fasen av overgangsalderen når det er viktig å sørge for å styrke benbygningen og også gi kroppen mulighet til å bygge nytt vev i slimhinnene i skjeden og urinveien for å sikre en høyere livskvalitet også fremover mot høy alder. Les mer>

Alle de publiserte studiene av Femarelle® viser at substansen DT56a tilfører unike egenskaper i forhold til effekt og trygghet – og bidrar til bedre livskvalitet. 8 av 10 kvinner får effekt i løpet av 4 ukers bruk av Femarelle®.

Kontakt oss

Nyhetsbrev